#Sever 1#Sever 2
Tên đồng nghiệp thú tính khi chồng mới mất được 3 ngày

Tên đồng nghiệp thú tính khi chồng mới mất được 3 ngày

8.8 9 votes

Nội dung phim

Hôm nay là ba ngày đồng nghiệp của hắn mất hắn rất chăm chỉ đến giúp đỡ vợ của đồng nghiệp từ sớm.Cô rất vui vẻ nhận sự giúp đỡ của hắn cô nghĩ chồng cô đã có một đồng nghiệp tốt.Nhưng mà cô đâu ngờ hắn giúp cô hôm nay là có ý đồ với cô.Ngay lần đầu đến nhà hắn đã thích cô nhưng vì còn có đồng nghiệp nên hắn không dám làm bậy nay thì đã không còn cản trở nào.Tối đó hắn ở lại rất muộn khi mà mọi người về hết hắn đã ra tay thể hiện bản chất thú tính của hắn với cô.Thì ra hắn làm thế là lấy cớ cho đêm nay hắn hãm hiếp cô

Diễn viên tham gia phim