#Sever 1#Sever 2
Bạn gái của con trai đến chơi nhà dâm nữ thực sự

Bạn gái của con trai đến chơi nhà dâm nữ thực sự

0 0 votes

Nội dung phim

Thằng con trai nói muốn dẫn người yêu đến ra mắt, nghe nó bảo người yêu nó con nhà gia giáo ngoan hiền dễ bảo lắm, vừa gặp nó với người bố kinh nghiệm đầy mình nhận xét thì đây là đứa con gái chơi bời lêu lổng giả nai để qua mắt lừa những thằng thanh niên nai tơ như con trai ông thôi làm sao mà qua mắt được ông, nhưng chắc chắn nếu ông nói như thế với con trai giờ nó đang yêu con bé đấy say đắm thì sẽ không tin lời ông nói đâu nên ông đành phải ra tay khiến cho con bé này tự lòi đuôi cáo ra, ai ngờ cô ta đúng là loại dâm nữ thực sự…

Diễn viên tham gia phim

N/A